Kingtech Group Co., Ltd.
Kontakta oss

Hur rengör man TFT-modulen?

Efter att TFT-modulen har använts under en period drar TFT-skärmen ofta till sig damm (det är mer uppenbart när strömmen är avstängd), och ibland missfärgas den av misstag med olika vattenfläckar, vilket har en stor inverkan på den visuella effekten. Hur ska jag rengöra TFT-modulen?


1. Rengöring och underhåll av TFT-modulen


(1) Stäng först av strömmen på TFT LCD-skärmen och ta bort strömkabelns kontakt och skärmens kontakt.


(2) Flytta TFT LCD-skärmen till en plats med bättre naturligt ljus, så att positionen av damm kan ses tydligt, vilket är mer gynnsam för pertinens, för att uppnå en bättre rengöringseffekt.


(3) TFT-modulens rengöring kräver ingen speciell lösning eller trasa. Erfarenheten säger oss att rent vatten + en mjuk luddfri trasa eller ren bomullsluddfri trasa är det bästa rengöringsverktyget för TFT-skärmar (en luddfri pappershandduk är också bra). När du rengör kan du använda en ren bomullsluddfri trasa doppad i vatten och vrida ut den något, och sedan använda en något fuktig mjuk luddfri fuktig trasa för att försiktigt torka av dammet på skärmen (pressa inte skärmen för hårt). På andra sidan, tills helt torkad ren, vinka inte.


Obs! Torka inte av med hård trasa eller papper. Använd inte alkohol- eller acetonbaserade rengöringsmedel eller kemikaliebaserade rengöringsmedel och spraya inte vätskor direkt på skärmen för att förhindra att vätskor tränger in i skyddsfilmen.


(4) Efter rengöring av TFT-modulen med en fuktig och mjuk trasa kan den rengöras igen med en vriden våt trasa. Låt slutligen vattnet torka naturligt på en ventilerad plats.


2. (1) Undvik vibrationer


TFT LCD-skärmar är mycket ömtåliga och starka stötar och vibrationer bör undvikas. Tryck inte på TFT LCD, knuffa eller pressa inte på baksidan av TFT-modulen.


(2) Undvik att använda skärmen under lång tid


Att arbeta under lång tid är inte bra för LCD. Se till att stänga av skärmen om den inte används. Använd också bakgrundsbilder och skärmsläckare med försiktighet när du använder LCD-skärmar. De flesta tapeter och skärmsläckare har ljusa färger och starka förändringar i ljus och skugga. Långvarig användning kommer att förvränga LCD-skärmens färg och påverka LCD-skärmens livslängd. Därför är det bäst att avbryta skärmskyddet när du använder LCD-skärmen.


(3) Förhindra elektromagnetisk störning


Oavsett om det är en CRT- eller TFT-skärm, håll dig borta från föremål med starka magnetfält. Det omgivande starka magnetfältet genererar extra spänning inuti displayen, vilket påverkar stabiliteten hos displayspänningen. Att vara i ett starkt magnetfält under lång tid kommer också att förvränga färgen, vilket påverkar skärmeffekten och livslängden för TFT-modulen.


(4) Var uppmärksam på fukt


Låt ingen fukt komma in i TFT-modulen. Om luftfuktigheten inomhus är för hög kan frost bildas inuti TFT-modulen, vilket resulterar i läckage och kortslutning av LCD-skärmen, och i svåra fall bränns skärmen. För vissa områden med hög luftfuktighet kan LCD-skärmen placeras på en varm och torr plats, eller baksidan av TFT-modulen kan periodvis bakas med en skrivbordslampa med låg effekt för att avdunsta fukten.Relaterade visningsmoduler

Relaterade artiklar